Det råder en bred samsyn om att det låga bostadsbyggandet, särskilt i storstadsregionerna, är ett stort samhällsproblem. Det driver upp huspriser och hyror. Och drabbar de grupper som har sämst möjligheter att hävda sina intressen och urholkar den sociala bostadspolitiken.

Syftet med boken Så ökar vi bostadsbyggandet är att bredda och fördjupa debatten om hur Sverige ska kunna öka bostadsbyggandet. Fokus ligger inte på vad olika organisationer och företag officiellt har för diagnos och recept. Syftet är att ge utrymme för ett antal personer som är väl insatta i förhållandena i branschen att ge sin personliga syn på bostadsbyggandet.

Sammantaget ger Så ökar vi bostadsbyggandet en unik överblick över den bostadspolitiska debatten. Boken både fördjupar debatten och kommer med konkreta förslag.

Redaktörer:
Sophia Mattsson-Linnala, Enhetschef för Ekonomi och Finans på SABO
Lennart Weiss, Kommersiell direktör på Veidekke
Hans Lind, ­professor i fastighetsekonomi vid KTH
Håkan A Bengtsson, vd Arenagruppen

Övriga medverkande:
Bengt Hansson, analytiker på Boverket
Fredrik Gamrell, Chief Financial Officer på Einar Mattsson
Anders Lago, ordförande för HSB:s riksförbund
Ted Lindqvist, vd för Evidens och är teknologie licentiat i fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan
Daniel Liljeberg, chefsekonom på Villaägarna
Ingela Lindh, vd för Stockholmshem
Lotta Jaensson, bostadspolitisk expert på Riksbyggen
Dag Klerfelt, fristående rådgivare, finansmans och entreprenör
Emma Jonsteg, vd för Utopia Arkitekter
Monica von Schmalensee, arkitekt och vd för White som är Skandinaviens största arkitektkontor
Erik Lundesgaard, statsvetare och initiativtagare till IGLO – forum för boligpolitikk

Bokrelease och seminarium 20 november. Läs mer här