Globala produktionskedjor, snabbrörligt finanskapital och politisk avreglering har rubbat den historiska kompromissen mellan arbete och kapital. När den eko­nomiska liberalismen blir för stark hotas demokratin. Det är grundtesen i denna samhällspolitiska essä.

Avgörande i detta kritiska tidsskede är den politiska sidan av liberalismen. Så länge dess grundpelare i form av allmän rösträtt, yttrandefrihet och föreningsfrihet inte ger efter för de krav som marknadsfundamentalismen ställer är situationen inte hopplös.

Texterna knyter an till samtida idédebatt i vår omvärld. Aktuella frågor, som europeisk arbetsrätt eller globala handelsavtal, fogas in i ett idépolitiskt sammanhang.