En bok av Jesper Meijling om marknadiseringen av offentliga institutioner och system. Hur gick den till? Vad var målet? Vad har resultatet blivit? Hur fel kan det bli?

Marknaden nätverkade intensivt, och dök upp på en faslig massa olika platser. Många pratade om den: ”Det tar marknaden hand om”, sade de. ”Marknaden tycker, marknaden säger”, fortsatte de, och det fanns inga gränser för allt som den gjorde och sade och tyckte.

Men det var inte alla som fick en syl i vädret. Marknaden var yvig i sitt prat och i sina anspråk när den gick in och ordnade och styrde och ställde i olika situationer den hamnade i. De som fanns där från början lyckades inte överrösta allt marknadspratet, inte på långa vägar. De hade levat i trygghet och viss respekt, blivit lite försoffade, och därför aldrig behövt formulera sig ordentligt. Nu var de som förstummade, och kunde inte få fram ett klyftigt ord alls. Vilket gjorde situationen ännu värre: ingen begrep längre någonting alls. (Ur författarens prolog)

Marknad på villovägar ingår i tankesmedjan Arena Idés projekt Styrning av välfärdstjänster. Inom projektet har även publicerats rapporten Värden i välfärden, författad av Åke Sandberg, och antologin Kvalitetsjakten – om professionalitet i välfärden, red. Lotta Tillberg.