Den första kända arbetsmarknadskonflikten i världen utspelade sig bland byggnadsarbetare i Egypten för 3 500 år sedan. I Sverige finns dokumenterade strejker sedan mitten av 1600-talet.

Men anställda i stat, kommun och landsting fick laglig rätt att använda konfliktvapnet först i modern tid. Det skedde 1966, efter flera årtionden av fackliga kampanjer och statliga utredningar. Samtidigt slogs de fackliga organisationernas förhandlingsrätt formellt fast.

I Makt bakom orden skildrar journalisten Ann Dahlin hur föreställningen om statens överhöghet över sina tjänstemän till sist fick ge vika för ett erkännande av de anställdas organisationer som en jämställd facklig part.