Vad är kvalitet i välfärden?

De flesta som arbetar inom vård, skola och omsorg skulle själva svara att det är när man har tid att lyssna, möjlighet att reflektera och handla på klokast möjliga sätt utifrån sin kompetens och sitt omdöme. Ändå uppehåller sig politiker och statsvetare hellre vid mätbara resultat, medan verklig kvalitet osynliggörs.

Vi vill ju att klok och kunnig personal tar hand om oss när vi är barn, gamla eller sjuka. Hur skapar vi då system som odlar gott omdöme på arbetsplatsen?

I Kvalitetsjakten berättar erfarna yrkesmänniskor i välfärden personligt om hur de genom praktisk kunskap skapar kvalitet i sitt dagliga arbete.

Läs mer om projektet och lanseringen här ››