I Sverige är vi hyfsat överens om att tillgången till välfärd ska avgöras efter behov, inte efter köpkraft. Plånbokens tjocklek ska inte spela roll för den som behöver omsorg.

Men med en befolkningsutveckling där färre arbetande ska försörja fler unga och äldre krävs nya lösningar för hur välfärdspolitiken ska kunna räddas för framtida generationer.

I boken formuleras 99 förslag på hur den kommunala välfärdsproduktionen kan utvecklas. Det rör sig om åtgärder inom flera områden. Utmaningarna är många och därför behöver förändringsarbetet bedrivas på alla fronter.