Kenth Högström var en person med en stark personlighet. Han äntrade talarstolen med såväl stil som talang. Man lyssnade till Kenth. Allt det där lever kvar i mångas minne. Men även dessa minnen falnar och flagnar.

Nu har det gått drygt tio år sedan han gick bort. Kanske kan Hälsing och förnyare i någon mån föra arvet efter Kenth Högström vidare.

Kenth spelade en viktig roll i socialdemokratin i allmänhet och SSU i synnerhet under framför allt 1970- och 1980-talen. Kenth hade en stark lyskraft och var på många sätt en typisk och men också en synnerligen otypisk socialdemokrat. Han var något så ovanligt som både ideolog och praktiker. Och en förnyare som sökte nya vägar.

Kenth var starkt förankrad i sin hemstad Hudiksvall och sitt Hälsingland. Han var en av kommunens viktigaste gestalter alla kategorier de senaste decennierna. Han var förrådsarbetare på Iggesund med fackliga uppdrag som blev politiker och kommunalråd. Men senare även företagare och byggare i och av staden. Kenth Högström var i ordets finaste och vidaste betydelse en samhällsbyggare.

Det här är en vänbok tillägnad hans minne. Men också en framtidsbok. Kenth fortsätter att inspirera. I boken bidrar nära och kära, vänner och arbetskamrater, kollegor och samarbetspartners, ministrar och journalister.

Medverkande:

Christina Eriksson Högström • Jenny Klarin Högström • Ann-Margret Knapp • Ardalan Shekarabi • Lennart Weiss • Widar Andersson • Håkan A Bengtsson • Carina Holm • Mats Jutterström • Elin Lundgren • Erik Brodén • Mona Sahlin • Jan Scherman • Göran Persson • Jens Kristensen • Tommy Hedlund • Bo Bernhardsson • Carin Walldin • Martin Viredius • Mats Rönnblad • Monica Andersson • Nils Olof Franklin • Ulrika Messing • Anders Jonsson • Johnny Thronsson