Hur lever arbetaren som tillverkar dina kläder? Hur är det möjligt att det fortfarande finns slaveri och tvångsarbete i världen? Varför mördas fackligt aktiva i Colombia och varför är fria fackföreningar förbjudna i Kina? Vad kan arbetarrörelsen i Sverige göra för att världen ska bli mer rättvis? Det är sådana frågor som vi diskuterar i Global Respekt.

Vid beställning av 15 ex eller fler kostar boken endast 50 kr/st. Mejla din beställning till premiss@arenagruppen.se för att få mängdrabatten.

Boken Global Respekt handlar om makt och demokrati, fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter. De olika kapitlen tar upp stora och komplicerade frågor på ett grundläggande sätt och med fokus på det globala arbetslivet. Global Respekt gavs första gången ut 2004. Denna utgåva är uppdaterad och innehåller helt nya avsnitt om bland annat klimathoten, migration, finanskrisen och hur arbetarrörelsen kan agera mot högerpopulism.

Redaktörerna Anna-Lena Lodenius och Mats Wingborg, som skrivit alla nya avsnitt, är båda journalister och författare med inriktning på globalisering och fackliga frågor. Enskilt och gemensamt har de skrivit en rad böcker om bland annat högerpopulism och migrantarbetare.