Henry Petterssons Från Palm till Löfven. En socialdemokratisk historia är en heltäckande bok om den svenska socialdemokratin. Från Palm till Löfven tecknar den ekonomiska och sociala bakgrunden till arbetarrörelsens tillkomst och utveckling. Den skildrar Sveriges moderna politiska historia. Parallellt beskrivs socialdemokratins idé­utveckling från partiets tillkomst på 1880­-talet fram till i dag. I boken finns studie-­ och diskussionsfrågor. Från Palm till Löfven är ett studiematerial för de som vill fördjupa sig i socialdemokratins historia.