”Jag visste inte så mycket om folkbildning innan jag började skriva den här boken. Men själva ordet väckte frågor i mig. Det verkar finnas en kamp mellan det som kan kallas folkligt och det som anses vara bildat, en polarisering som återkommer i skol- och kulturdebatten i dag. I folkbildningen möts polerna, inte minst i ordet: Folkbildning. Jag ville undersöka hur dualiteten påverkar både Sverige och oss som individer.”

SONJA SCHWARZENBERGER, FÖRFATTARE

”En medborgare enligt folkbildningens ideal ska inte bara jobba, den ska behärska medborgarskapet: Förstå hur samhället fungerar, förstå sig själv och sitt eget bästa. Kunna ifrågasätta sina val och sitt samhälle. Att ge den möjligheten till alla är att ge möjlighet till glädje.”

SVERKER SÖRLIN, HISTORIKER

 

 

I sex samtal med personer som på olika sätt befinner sig nära folkbildningen, kulturen och politiken söker journalisten Sonja Schwarzenberger perspektiv på vad folkbildning i dagens Sverige kan stå för. Vad ska vi ha den till? Vilka samhällsproblem kan den lösa? Och var finns den politiska viljan att folkbilda? De hon har talat med är Heidi Avellan, Jessika Gedin, Omar Mustafa, Paulina Neuding, Soraya Post och Sverker Sörlin.

 

SONJA SCHWARZENBERGER är journalist och projektledare på Arena Opinion. Hon har tidigare arbetat på Sveriges Radio och varit chefredaktör för tidskriften Bang.