Löntagarnas andel av nationalinkomsten – den så kallade löneandelen – har minskat drastiskt de senaste 30 åren. Istället har ägarnas vinster ökat.

Den här antologin försöker ge svar på hur och varför. En rad bidragande faktorer skärskådas: ökad automatisering av produktionen, maktförskjutningar mellan fackföreningar och arbetsgivare, nedskärningar i välfärdsstaten. Skribenterna är forskare med olika teoretiska perspektiv – neoklassisk nationalekonomi, maktresursteori, postkeynesianism och marxism.

”Ekonomin växer inte som den ska. Kapitalet klarar sig bra genom att ta en allt större del av kakan. Förlorarna är de som arbetar. De senaste årens utveckling visar på att frågan om löneandelen åter är aktuell. Som jag sa tidigare, diskussionen har bara börjat. Men det är en debatt vi måste ta. Innan rövarbaronerna och industrirobotarna har förvandlat vårt samhälle till något vi inte som vi inte känner igen och inte vill ha.”

-Paul Krugman, New York Times 9 december 2012

 

”Otvivelaktigt är det ett intressant resonemang som Stockhammer för. Det för oss rakt in i debatten om hur den nuvarande krisen skall bemästras och hur en politik för tillväxt ska utformas framöver. Den utbudspolitik via ökade investeringar (och en minskad löneandel) som förts fram till nu har nått vägs ände. Den har strandat på ett berg av skulder och krav på destruktiva åtstramningar. Har vi så många andra val än att i stället återgå till en mera löneledd tillväxtpolitik som dessutom har den smakliga sidoeffekten att inkomstskillnaderna blir mindre dramatiska än vad som nu är fallet?”

– Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia, recenserar i Respons

 

Texter av: Ingemar Lindberg, Erik Bengtsson, Roland Spånt, Magnus Ryner, Engelbert Stockhammer

Boken ges ut med stöd av Svenska Transportarbetareförbundet.