Globalisering, högervindar och en förändrad kapitalism ställer fackföreningsrörelsen inför nya utmaningar, nationellt såväl som internationellt. Hur ser dessa ut och vad bör göras? Denna forskarantologi bidrar med både en internationell utblick och teoretisk analys. Teoretiker som Karl Marx och Karl Polanyi samsas med historisk forskning och postkolonialt inspirerade perspektiv.

Med bidrag av: Ingemar Lindberg, Anders Neergaard, Anders Kjellberg, Jonas Sjölander, Aina Tollefsen, Irene Molina, Diana Mulinari, Bernt Schiller, Niklas Egels-Zandén, Magnus Ryner, David Uzzell, Nora Räthzel och Erik Bengtsson.