I den här handboken finns många års erfarenheter av kvinnojoursarbete samlade. Boken är ett stöd till er som vill starta en tjej- eller kvinnojour.

Behovet av stöd och hjälp till våldsutsatta tjejer och kvinnor är stort, men att ringa polisen eller socialtjänsten är för många skrämmande och kan kännas i det närmaste oöverstigligt. För dessa tjejer och kvinnor kan ett telefonsamtal eller mejl till en tjej- eller kvinnojour vara det avgörande steget för att ta sig ur en destruktiv relation.

Denna bok ger en inblick i kvinno- och tjejjourers dagliga möten med våldsutsatta tjejer, kvinnor och deras barn. Sveriges kvinnojourers riksförbund (SKR) arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.